Urædd arrangerer Gymfestivalen 2017 10.-11. juni på Kjølnes stadion

Urædd turn er så heldige at vi har blitt tildelt Gymfestivalen 2017. Gymfestivalen arrangeres 10.-11. juni  og vi er arrangør på vegne av Telemark gymnastikk og turnkrets.På gymfestivalen får barn og unge vist fram oppvisning med turnelementer for et stort publikum. De ulike partiene i alle deltagende klubber har samme oppvisning + fellesoppvisning helt til slutt med alle deltakerne.
Følgende partier viser seg fram:

  • Mix parti (tropp) – gutter/jenter 8. klasse til 18 år
  • 8. klasse til 18 år – jenter
  • 4. -7. klasse – jenter/gutter
  • 1.-3. klasse – jenter/gutter
  • Gutter – 1. klasse til 18 år
  • Felles oppvisning (alle turnerne bidrar)

I 2017 kommer også disse særtroppene:

  • Konkurransepartiet (Turn Kvinner) fra Herkules turn
  • Pandatroppen (Publikumsvinnere) fra Odd turn

Alle turnere må stille med minst en voksen til dugnadsarbeid den helga – dugnadsbehov blir lagt ut etter hvert.

Comments are closed.
404