Innkalling til årsmøte 20. mars

Urædd turn har årsmøte 20. mars kl. 18:00 på Urædd klubbhus

Innkomne forslag må være inne innen mandag 6. mars.

Hilsen

Styret i Urædd turn

Comments are closed.
404