Priser per halvår

Priser per halvår per 01.01.2017:

Nytt av 2016 er at alle medlemmer må betale medlemskontingent på 100 kr
i tillegg til treningsavgiften under (dette er et pålegg fra NIF at alle klubber skal ha det). 

For barn under skolealder er prisen 420,- kr

  • Foreldre og barn
  • Gymlek

For barn i skolealder med tilbud om 1,5 treningstime er prisen 570,- kr.

  • Nøster

For barn i skolealder med tilbud om 1 treningstime er prisen 470,- kr.

  • Gutter (1.-4.klasse)

 

For barn i skolealder med tilbud om 2 treningstimer er prisen 820,- kr.

  • Åpen Mix

For barn i skolealder med tilbud om 2 treningsdager er prisen 840,- kr.

  • Rekrutter
  • Junior

NB! Tilleggsforsikring for turnere som deltar på konkurranse

Turnere under 13 år 200 kr

Turnere over 13 år 500 kr

 

404