Arrangementer vår:

Gymsamling 13-18 år 

13-18 års samling arrangeres hvert år, månedsskifte i jan/feb. Samlingen arrangeres av Telemark turnkrets og er et utvida treningstilbud til de turnere som er i alderen 13-18+.
Trenerne denne helga er gjerne unge voksne og det er ofte litt alternative turnaktiviteter. Turnerne lærer veldig mye på en slik helg og det er veldig god motivasjon.

Dato: en helg jan/feb
Sted: Staghallen/Skien fritidspark

Troppssamling

Troppsamling arrangeres hvert år. Samlingen arrangeres av Telemark turnkrets og er et utvida treningstilbud til de turnere som trener på tropp og apparat.
Dette skal være et tilbud for de som ønsker å konkurrere i tropp. Det trenes på trampett, tumbling og enkelte ganger frittstående.
Trenerne denne helga er gjerne unge voksne og det er ofte litt alternative turnaktiviteter. Turnerne lærer veldig mye på en slik helg og det er veldig god motivasjon.

Åpen turnhall:

Urædd turn arrangerer Åpen turnhall to ganger i året, i januar/februar og september.
Åpen turnhall er en uhøytidelig lek- og moro-turndag for barn og unge i nærmiljøet.
Porsgrunnshallen og Uræddhallen er åpen for medlemmer og ikke-medlemmer.

Dato: tirsdag i uke 9
Sted: Porsgrunnshallen/Uræddhallen

Gjennomgang før Gymfestivalen

Dato: første helga i april
Sted: hos arrangør av festivalen

Ekstra trening før Gymfestivalen

Dato: en helg i mai
Sted: Uræddhall/Porsgrunnshallen

Gymfestivalen – vårens happening:

Gymfestivalen arrangeres hvert år stort sett, første helga i juni. Arrangør er en eller flere turnforeninger i Telemark Turnkrets.
På gymfestivalen får barn og unge vist fram dans og turnelementer for et stort publikum.
De ulike partiene i alle deltagende klubber har samme oppvisning + fellesoppvisning helt til slutt med alle deltakerne.

Dato: første helg i juni
Sted: hos arrangør av festivalen

404