Kontakt info om styret

Kontaktinformasjon:

Leder: Mari Beyer Flohr 958 82 477
Nestleder/
Medlemsansvarlig:
Gyda Riis 982 26 932
Treneransvarlig: Hilde Gauslaa 413 10 101
Kasserer: Thomas Wattenberg
Urædd turn: uraedd.turn(a)gmail.com

 

Styret i Urædd turn består av i tillegg til personene over av følgende styremedlemmer:

  • Monica Hagen (turndrakter/innkjøp av utstyr)
  • Morten Askevold (vedlikehold av utstyr)
  • Jørn Bue Karlsen (dugnader/søknader)
  • Beate Apland (Styremedlem)
  • Willy Hansteen (Styremedlem)
  • Rikke Aarhus (Vara)
  • Anne Cathrine Kavli Hansen  (Vara)

Styremøter i Urædd turn høsten:

  • Tirsdag 14. mars 19.30
  • Mandag 20. mars Årsmøte
404