Kontakt info om styret

Kontaktinformasjon:

Konst. leder Nina Aafoskaas Gaaren  481 20 923
Nestleder/
Medlemsansvarlig:
Jon Yngve Gurholt 928 60 071
Treneransvarlig: Hilde Gauslaa 413 10 101
Kasserer: Kristian Liland  915 93 977
Urædd turn: uraedd.turn(a)gmail.com

 

Styret i Urædd turn består av i tillegg til personene over av følgende styremedlemmer:

  • Monica Hagen (turndrakter/innkjøp av utstyr)
  • Morten Askevold (vedlikehold av utstyr)
  • Eli Dahl(dugnader/søknader)
  • Ann Iserid Vik-Johansen (Styremedlem)
  • Willy Hansteen (Styremedlem)
  •  Monika Langerød Lønnebakke  (Vara)

 

404